تماس با ما

برای ارتباط با لبنیات تندیس از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید.

برای مکالمه با کارشناسان هر منطقه با داخلی های مربوط به آنها تماس حاصل فرمایید.

منطقه
داخلی
منطقه
داخلی
منطقه
داخلی
منطقه 1
335
منطقه 2
346
منطقه 3
345
منطقه 4
332
منطقه 5
322
منطقه 6
333
منطقه 7
334
منطقه 8
337
منطقه 9 و 10
325
منطقه 11
342
منطقه 12
339
منطقه 13 و 14
341
منطقه 15
338
منطقه 16
340
منطقه 17
329
منطقه 18
330
منطقه 19
331
منطقه 20
326
منطقه 21
324
منطقه 22
323
شهریار
328
رباط کریم
344
اسلامشهر
327
لواسانات
336

برای تماس با لبنیات تندیس در زمان های غیرکاری میتوانید از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید.

ما را روی نقشه به راحتی پیدا کنید.