6 مرداد 1399

خواص کرفس

گیاه شناسی کرفس گیاهی علفی است که بین 20 تا 60 سانتی متر قد میکشدو ساختار ساقه ای منشعب دارد برگهای ان شفابخش و زخیم و […]
15 مرداد 1399
ماست تندیس

خواص لبنیات ماست تندیس

خواص ماست (ماست تندیس) بسیارند وما سعی داریم که با بارزترین آن ها همراه با مجموعه لبنیات تندیس آشنا شویم . اولین موردی که درمورد خواص […]